sk
hu en de
Background Background Background Background

Náš team

Obrazok

Viktória Fekete

/ asistentka pre nábor

Dobrý deň!

Volám sa Benedetta Bacsó, od januára 2021 pracujem pre spoločnosť Enterworks Kft. v jej kancelárii v meste Nyíregyháza, v oblasti náboru. Medzi moje denné úlohy patrí informovanie uchádzačov o aktuálnych možnostiach a priebežné udržiavanie kontaktov so záujemcami.

Snažím sa dostať k potencionálnym záujemcom o zamestnanie na viacerých plochách a nájsť pre nich vhodnú pracovnú príležitosť. Okrem toho sa zúčastňujem aj na úlohách sales, kde vykonávam hlavne administratívne úkony.

Elérhetőségek: bacso.benedetta@enterworks.eu +36 301 237 078
Obrazok

Benedetta Erzsébet Bacsó

/ asistentka pre nábor
Obrazok

Szidónia Barkaszi

/ asistentka pre nábor

Dobrý deň!

Volám sa Szidónia Barkaszi. Pre spoločnosť Enterworks pracujem od januára 2021, v náborovom teame v meste Nyíregyháza. V predchádzajúcich rokoch som pracovala ako pedagóg, vďaka čomu dokážem rýchlo nájsť spoločnú reč so záujemcami o zamestnanie. 

Počas svojej práce denne udržiavam kontakty s početnými uchádzačmi o zamestnanie, mojim cieľom je, aby som čo najväčšiemu počtu ľudí pomohla nájsť to najvhodnejšie zamestnanie. Ak hľadáte prácu, obráťte sa na mňa s dôverou!

Elérhetőségek: barkaszi.szidonia@enterworks.eu +36 301 237 076

Moje meno je Andrea Horváth a pre spoločnosť Enterworks pracujem od jesene 2018 ako HR koordinátorka.

Moja práca začína predovšetkým pri zriadení nového zamestnania a končí pri jeho zrušení.

S mojou HR prácou sa spája komplexné informovanie okruhu zamestnancov, vyhotovovanie zmlúv, nástup do - a výstup z práce, vydávanie  rôznej dokumentácie (poukážky na stravu, daňové dokumenty atď.), ďalej vidím aj do dokumentácie miezd aj do vybavovania poistení.

V zásade ma vedie pomoc iným, pochopenie a empatia, a tak v prípade problému spojeného so zamestnaním sa obráťte na mňa s dôverou!

Je pre mňa dôležité, aby som poskytla uchádzačom o zamestnanie, ktorí ma vyhľadajú, konkrétne riešenie, podľa môjho najlepšieho vedomia.

Elérhetőségek: hr@enterworks.eu +36 301 607 147
Obrazok

Andrea Horváth

/ HR koordinátor
Obrazok

Zsuzsanna Kerecsényi

/ HR asistentka

Dobrý deň,

volám sa Zsuzsanna Kerecsényi. Pre spoločnosť Enterworks Kft. pracujem od októbra r. 2019 ako HR-asistentka. Viac, ako 20 rokov som strávila v oblasti predaja, vždy som pracovala s ľuďmi, a tak ani výzvy HR práce nie sú mi neznáme. Najdôležitejšie pre mňa je, aby som dokázala efektívne podporiť prácu HR-koordinátorov. Medzi moje hlavné úlohy patrí vyhotovenie dokumentácie pri nástupe a výstupe zamestnancov, vyhotovovanie zmlúv, nakladanie s dokumentáciou.

Ak sa Vám nepodarí skontaktovať sa s koordinátorom, smelo ma vyhľadajte!

Elérhetőségek: kerecsenyi.zsuzsanna@enterworks.eu +36 301 607 165

Dobrý deň!

Moje meno je Dóra Kiszeli a pracujem pre spoločnosť Enterworks Kft. od októbra 2020. Počas svojej práce zabezpečujem plynulý chod kanálu medzi dvomi koncovými bodmi: partnerskými firmami a uchádzačmi o zamestnanie. Ako záujemca o zamestnanie sa so mnou stretnete už na prvom pohovore a od toho momentu Vás sprevádzam a pomáham pri každodenných problémoch.

Ako projektová koordinátorka Vám môžem pomôcť pri otázkach vyskytujúcich sa v oblasti ľudských zdrojov (HR). Moje dni charakterizuje časté cestovanie, ktoré vyžaduje dobré organizačné schopnosti, a tak v prípade akýchkoľvek otázok ma vyhľadajte s dôverou, určite si nájdem čas na ich riešenie.

Elérhetőségek: kiszeli.dora@enterworks.eu +36 301 304 293
Obrazok

Dóra Kiszeli

/ asistentka pre nábor
Obrazok

Bettina Major

/ Finančná asistentka a asistentka konateľa

Dobrý deň!

Volám sa Bettina Major a predstavujem sa ako relatívne nová členka spoločnosti Enterworks Kft., veď som začala v teame pracovať len v máji 2021. Moja práca spočíva v podpore finančnej oblasti, respektíve, ako asistentka, pomoc pri práci konateľa. Moje úlohy mi znamenajú veľkú výzvu, pretože v obidvoch oblastiach musím maximálne obstáť a obidve sú veľmi dôležité v živote firmy.

Ak máte otázky týkajúce sa finančnej oblasti, alebo, ak si želáte vstúpiť do kontaktu s našou spoločnosťou, som kedykoľvek k dispozícii!

Elérhetőségek: accounting@enterworks.eu +36 30 864 6654

Dobrý deň!

Volám sa Maja Margaréta Bári a pre spoločnosť Enterworks Kft. pracujem od novembra 2019. Vykonávam vedenie centrálnej kancelárie v meste Győr. Medzi moje úlohy patrí monitorovanie operatívnych procesov, odborná podpora náboru a ľudských zdrojov, udržiavanie kontaktov s existujúcimi partnermi, respektíve zabezpečenie plynulej komunikácie medzi kolegami a vedením firmy. Ak potrebujete stabilných zamestnancov, alebo si želáte vstúpiť do kontaktu s našou spoločnosťou, obráťte sa na mňa s dôverou!

Elérhetőségek: coordinator@enterworks.eu +36301774478
Obrazok

Maja Margaréta Bári

/ Vedúca kancelárie
Obrazok

Rudolf Körmöczi

/ Operative manager

Dobrý deň! Volám sa Rudolf Körmöczi a pre spoločnosť Enterworks Kft. pracujem od 1. júna 2020. ako operatívny riaditeľ. Medzi moje úlohy patrí koordinovanie, optimalizovanie a rozvoj procesov medzi partnermi a jednotkami v rámci organizácie, respektíve predaj služieb (výpožička a sprostredkovanie pracovnej sily). Mojim cieľom je vyhovovanie očakávaniam našich klientov, kvalitné plnenie poverení a dosiahnutie spokojnosti uchádzačov o zamestnanie. Ak potrebujete spoľahlivú pracovnú silu, obráťte sa na mňa s dôverou!

Elérhetőségek: kormoczi.rudolf@enterworks.eu +36301559809

Volám sa Pál Varga, som konateľom spoločnosti Enterworks Kft. Ako konateľ som sa vždy snažil o efektívne a rýchle riešenie problémov našich klientov spojených s ľudskými zdrojmi. Mojim cieľom je, aby sa firma Enterworks Kft. stala multinacionálnou spoločnosťou, ktorá dokáže ponúknuť svojim partnerom komplexné riešenia.

Obrazok

Pál Varga

/ Konateľ